• Prevádzkoví zamestnanci

   • Ekonomická prevádzka

    • Magdaléna Hrdličková 

    e-mail: ekonomka@zscasta.sk

    tel.: 033/6495211

    Administratívna pracovníčka

    • Mgr. Dana Hrdličková 

    e-mail: administrativa@zscasta.sk

    tel.: 033/6495211

     

    Školník

    • Jozef Rýdzi

     

    Školská jedáleň

    Vedúca školskej jedálne
    • p Eva Heldová

    e-mail: jedalen@zscasta.sk

    tel.: 033/6404007

    Hlavná kuchárka
    • p. Ľudmila Popovičová
    Pomocné kuchárky
    • p. Anna Nitschneiderová
    • p. Iveta Kuricová (zástup: p. Erika Sedláčková)
    • p. Jana Lederleitnerová
    • p. Zuzana Neshodová

     

    Upratovačky

    Základná škola
    • Erika Cíferská
    • Magda Púčiková
    • Ľubica Prísečanová