• Technické zabezpečenie

    • Dištančné vzdelávanie v našej škole prebieha prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

     Odkaz na stiahnutie aplikácie:

     Pre Windows:

     Pre mobilné zariadenia:

       

      

     Prihlásenie

     Prihlasovacie údaje sú totožné s prihlasovaním do školský počítačov v učebni na informatike. Meno je v tvare priezvisko.meno@zscasta.sk a heslo žiak pozná. Treba dodržiavať veľké a malé písmená.

     V prípade ak žiak zabudol heslo, nech kontaktuje správou cez edupage Mgr. F. Pudmarčíka.

     Stručná príručka:

      

     Príručka pre Microsoft Teams

      

     Výukové videá: