• Školská Jedáleň

    • Výdaj stravy

    • Jedálny lístok

     Strava pre žiakov a zamestnancov školy sa vydáva v priestoroch školskej jedálne od 11:30 - 13:45.

    • Kontakt

    • Telefónne číslo: 033 6404007

     Odhlasovať zo stravy je možné:

     • v predchádzajúci deň do 15.00
      • na uvedenom telefónnom čísle, 
      • prostredníctvom aplikácie Edupage

     Vedúca školskej jedálne:

     Hlavná kuchárka

     • p. Ľudmila Popovičová

     Pomocné kuchárky

     • p. Anna Nitschneiderová
     • p. Iveta Kuricová (zástup: p. Erika Sedláčková)
     • p. Oľga Darášová
     • p. Zuzana Neshodová