• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Školský pohár SFZ žiačok
      • Školský pohár SFZ žiačok

       Dňa 25. 4. 2024 sa uskutočnila okresná súťaž Školský pohár Slovenského futbalového zväzu žiačok okresu Pezinok. Súťaž prebiehala medzi školami: ZŠ s MŠ Častá, ZŠ Vajanského, Modra, ZŠ Komenského, Modra a ZŠ Kupeckého, Pezinok.
       Futbalový tím ZŠ s MŠ Častá pod vedením trénera PhDr. Branislava Vlčeka reprezentovali tieto žiačky:
       Veronika Tichá (5.A)
       Nelka Jakušová (6.A)
       Liana Pešková (6.A)
       Alexandra Vandáková (6.A)
       Z. P. (6.B)

      • Slávik Slovenska

       Dňa 15. 4. 2024 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska. Na súťaži sa zúčastnilo 28 detí - v I.kategórii bolo prítomných 12 žiakov, v Il.kategórii 13 žiakov a v IIl.kategórii 3 žiačky. Porota si u súťažiacich všímala najmä ich schopnosť zapamätať si text, dodržanie melódie (čistotu prevedenia), primeranosť tempa, silu hlasu a v neposlednom rade aj komunikáciu súťažiaceho s publikom.
       Na základe vyššie spomenutých kritérií bolo umiestnenie žiakov nasledujúce:

     • Slávik Slovenska
      • Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025

       Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ Častá, Hlavná 293, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

       16. apríla 2024 (utorok) v čase od 14.00 – 17.00 hod.
       v budove základnej školy – prízemie – pavilón B (prístavba)
       Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov bude 10. apríla od 17.00 hod. v učebni ŠKD
       v prístavbe školy.

      • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

       Vo štvrtok 21. 3. 2024 prebehlo okresné kolo Biblickej olympiády základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Modre.
       Do súťaže, ktorej cieľom je spoznávanie Svätého písma, sa zapojila aj naša škola. Súťažilo sa v piatich súťažných kolách. Súťažné úlohy pre tento ročník boli vybrané z kníh Svätého písma: Kniha Genezis, Kniha proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spoločnou témou týchto vybraných kníh bola téma: Vytrvať vo viere.

     • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády
      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

       Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prebiehalo v Pezinku 17.1.2024 v budove Gymnázia.

       Z našej školy súťažili dvaja výhercovia školského kola v kategórii 1A Laura Tomašovičová a v kategórii 1B Jakub Lintner. Obaja boli úspešní a krásne 2.miesto v okesnom kole získala Laura Tomašovičová v kategórii 1A, žiačka 7.A triedy.

     • 2% z daní pre našu školu
      • 2% z daní pre našu školu

       Vážení rodičia a priatelia školy

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      • Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

       "Manches gelingt uns nur, weil wir auch fest daran glauben."

       Vo štvrtok, 18.01.2024 sa naši šikovní žiaci, ktorí postúpili zo školského kola zúčastnili okresného kola olympiády v nemeckom jazyku v Modre.

       V kategórií 1A sa umiestnili na:

       2. mieste: A. Roedolf (VII.A)

       3. mieste: S. Červencová (VII.B)

      • Olympiáda v anglickom jazyku

       O anglický jazyk prejavujú naše deti stále rastúci záujem, čo nás teší. V tomto školskom roku sa Olympiády v anlickom jazyku zúčastnilo 66 žiakov v dvoch kategóriách 1A a 1B v dňoch 22. a 23.11.2023. Súťažili žiaci od 5. ročníka po 9.ročník. Písomná časť ich preverila v gramatike, slovnej zásobe, schopnosti porozumieť písanému textu a počúvanému textu. Tí, ktorí dosiahli viac ako 60 percent v teste, postúpili do vyššieho kola, kde boli pred komisiou preskúšaní v schopnosti komunikovať.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
     • ibobor_logo
      • iBobor – medzinárodná informatická súťaž

       Druhý novembrový týždeň sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBobor.
       iBobor je informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

       Dňa 17. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Z 20 zúčastnených žiakov sa na prvých troch pozíciách umiestnili:
       1.miesto - Michal Svinčák (9.A)
       2.miesto - Adam Gazdík (9.B)
       3.miesto - Barbora Pudmarčíková (9.B)

       Úspešnými riešiteľmi boli taktiež Alex Braniša (9.B) a Vivien Vadovičová (9.A).

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • krúžok
      • Ponuka krúžkov v školskom roku 2023/24

       Milí rodičia a žiaci, v školskom roku 2023/24 škola ponúka krúžkovú činnosť.

       Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

       Vzdelávacie poukazy prosím podpísať, odovzdať tr. učiteľom do 22.9.2023 a nahlásiť záujem o daný krúžok.

      • Začiatok školského roka 2023/2024

       Riaditeľstvo základnej školy a Obecný úrad Častá ako zriaďovateľ, oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční 4.9.2023.

       POZOR !!! Milí rodičia a žiaci venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu: Nakoľko budú prebiehať realizačné práce – budovanie komunikačnej trasy, vjazd, a ostatné stavebno–rekonštrukčné práce, do odvolania

     • novy sk. rok
   • Partneri

    • Obec Častá
    • Obec Píla
    • Obec Doľany
   • Prihlásenie

   • embed_badge

   • Odporúčané sady

   • Projekty
    certifikat logo

   • Zvonenia

    Pondelok 22. 7. 2024