• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
      • Ponuka krúžkov v školskom roku 2023/24

       Milí rodičia a žiaci, v školskom roku 2023/24 škola ponúka krúžkovú činnosť.

       Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

       Vzdelávacie poukazy prosím podpísať, odovzdať tr. učiteľom do 22.9.2023 a nahlásiť záujem o daný krúžok.

     • krúžok
     • novy sk. rok
      • Začiatok školského roka 2023/2024

       Riaditeľstvo základnej školy a Obecný úrad Častá ako zriaďovateľ, oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční 4.9.2023.

       POZOR !!! Milí rodičia a žiaci venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu: Nakoľko budú prebiehať realizačné práce – budovanie komunikačnej trasy, vjazd, a ostatné stavebno–rekonštrukčné práce, do odvolania

      • Zber papiera

       Jarný zber papiera sa uskutoční v dňoch od

       3. 4. 2023 - 5. 4. 2023 v čase od 14:00 - 17:00

       na školskom dvore.

       Zbiera sa zviazaný papier - noviny, časopisy, knihy, kancelárske papiere, zošity.

       Kartóny sa nezberajú!

     • Zber papiera
      • Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2023/24

       VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV,

       VÁŽIME SI VÁŠ ZÁUJEM O NAŠU ŠKOLU.

       Zápis do prvého ročníka na školský rok 2023/24 sa uskutoční formou osobného stretnutia
       v priestoroch budovy Novej školy
       za účasti dieťaťa

       dňa 13. apríla 2023 (štvrtok)

       od 14:00 do 17:00 hod.

       Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 je potrebné vyplniť ELEKTRONICKÝ FORMULÁR - PRIHLÁŠKU na stránke školy do 11.4.2023.

     • Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2023/24
     • Stavebné práce v okolí školy
      • Stavebné práce v okolí školy

       Vážení rodičia a žiaci, prosím venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu.

       V nasledujúcich mesiacoch budú realizované stavebné práce v okolí a areáli MŠ, ZŠ za plnej prevádzky oboch vzdelávacích inštitúcií.

       Oboznámenie: upozorňujeme na zvýšený pohyb stavebných vozidiel, na povinnosť dodržiavať pokyny a bezpečnostné opatrenia počas realizácie stavebných prác.

      • 2% z daní pre našu školu

       Vážení rodičia a priatelia školy

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     • 2 percentá
      • Harmonogram krúžkov v školskom roku 2022/23

       • Cvičenia z MAT pre 9. roč. - Mgr. Jozef Jakuš - pondelok - 1. skupina 13:45-14:25
       • Cvičenia z MAT pre 9. roč. - Mgr. Jozef Jakuš - utorok - 2. skupina 13:45-14:25
       • Cvičenia zo SJL pre 9. roč. - Mgr. Zuzana Pudmarčíková - streda - 7:00 -7:45
       • FK Rozárka - Mgr. Ľubica Cíferská, Mgr. Martina Gríková, Mgr. Zu
     • Harmonogram krúžkov v školskom roku 2022/23
     • europsky den jazykov logo
      • Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom

       V dňoch 5. a 6.10. vybraní žiaci zo VI.A Filip Študenc, Amy Roedolf, Filip Čvirik, Ivanna Kokish a Václav Hasík a 9. ročníka Alžbeta Bucherová a Hana Tichá, vystúpili s programom pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Chceli dať do povedomia dôležitosť učenia sa cudzích jazykov v prostredí v ktorom žijeme, v Európe. Vystúpili postupne vo všetkých triedach na druhom stupni.

     • riaditelske volno
      • 16.9.2022 - Riaditeľské voľno

       Riaditeľ ZŠ s MŠ Častá, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 16. septembra 2022 (piatok)

      • Otvorenie školského roka 2022/23

       V pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. pre žiakov 2.-9. ročníka v jednotlivých triedach cez školský rozhlas. Záver slávnostného otvorenia školského roka cca 8:30 hod. pre žiakov 2.-9. ročníka.

       Žiaci 1. ročníka prídu o 8:30. Pre prvákov sa po oficiálnej časti sa uskutoční pasovanie prvákov od 8:30 hod.

       V tento deň žiaci ešte nemajú obed a nefunguje ani ŠKD.

     • Otvorenie školského roka 2022/23
      • SLOVO - literárna súťaž

       Dňa 08.06.2022 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien autorom najlepších literárnych diel ocenených v celoslovenskej literárnej súťaži SLOVO. Žiačka našej školy - siedmačka Barborka Capeková - získala v kategórii 2.stupeň ZŠ/ poézia 3.miesto v tejto súťaži a zároveň aj Cenu verejnosti. Sprevádzala ju jej učiteľka slovenského jazyka - Mgr.Adriana Tichá, ktorá jej prácu zaslala do súťaže. Kvalitu textov aj v tomto ročníku posudzovala odborná porota.Ako sa vyjadrili usporiadatelia súťaže - zaujala nielen literárna kvalita, ale i vnútorná vyspelosť mladých autoriek a autorov, s akou uchopili niektoré témy. Zdôraznili, že písanie má deťom prinášať radosť, pričom každým napísaným dielom si autori zdokonaľujú svoje pisateľské zručnosti. A to je podstatné.

      • Návšteva z BSK

       V stredu, 04.05.2022 predseda BSK, Juraj Droba navštívil spolu so svojimi zamestnancami našu základnú školu. Ako županu uviedol na webe (bit.ly/3OS4Qgm), BSK si uvedomuje problém s nedostatkom miest na základných školách. Našu školu, ktorá je aktuálne vo výstavbe označil ako "vlajkovú loď", ktorá vďaka prostriedkom z IROP-u bude v septembri 2023 rozšírená o 6 nových tried spolu s modernou školskou kuchyňou a jedálňou. Cieľom je nielen zvýšiť kapacitu, ale aj kvalitu vzdelávania implementáciou konceptu SMART. Za školu sa stretnutia so županom zúčastnila pani riaditeľka, Mgr. Adriana Cíferská a za obec pán starosta Mgr. Róbert Lederleitner a Ing. Peter Tatranský, PhD.

     • V škole nás je viac ;-)
      • V škole nás je viac ;-)

       Sme šťastní 😊 že nám bol doprianý nový deň.

       Nový deň s belasou oblohou a na nej slnko.

       Slnko, ktoré nerobí žiadne rozdiely.

       Svieti rovnako na všetkých nás.

       Bez ohľadu na to, či sme dobrí viac, či menej.

       Bez ohľadu na to, či sme múdri viac, či menej.

       Bez ohľadu na to, akej sme národnosti, či viery.

   • Partneri

    • Obec Častá
    • Obec Píla
    • Obec Doľany
   • Prihlásenie

   • Odporúčané sady

   • Projekty
    certifikat logo

   • Zvonenia

    Piatok 29. 9. 2023