• Tlačivá školy

    • Tlačivá v priebehu školského vyučovania

     •   Žiadosť o zakúpenie žiackej knižky
     •   Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
     •   Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako tri dni
     •   Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (medzi 6. a 7. vyučovacou hodinou)
     •   Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania nad rámec /počet/ dní, ktoré môže ospravedlniť rodič
     •   Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
     •   Ospravedlnenie žiaka z vyučovania

      

     Prihlásenie do prvého ročníka

     •   Dotazník k zápisu do prvého ročníka
     •   Žiadosť o prijatie do školy
     •   Žiadosť o odklad
     •   Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí

      

     Prestup z/do  inej školy, odhlásenie zo školy

     •   Žiadosť o prijatie do školy
     •   Informácie o žiakovi
     •   Žiadosť o odhlásenie zo školy 

      

     Počas školskej dochádzky

     •   Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
     •   Žiadosť o oslobodenie od cudzieho jazyka
     •   Žiadosť o individuálnu integráciu
     •   Zmena zdravotného stavu