• Inkluzívne vzdelávanie a školský podporný tím

          • Školská knižnica základnej školy v Častej je miestom relaxu a vzdelávania žiakov i vyučujúcich.