• Školská knižnica

          • Školská knižnica základnej školy v Častej je miestom relaxu a vzdelávania žiakov i vyučujúcich.