• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia!

  Ak chcete zapísať svoje dieťa do 1. ročníka alebo aj do vyššieho ročníka našej základnej školy, prosíme Vás, aby ste pozorne vyplnili túto prihlášku. Po vyplnení prihášky si dôkladne skontrolujte, či máte zadané správne všetky údaje, skontrolujte dĺžne, mäkčene, veľké a malé písmená, čísla, aj správne vyplnenie adresy (Ulica, číslo domu, obec). V prípade, že ich zle vyplníte, chyby sa preklopia do nášho systému a škola nebude mať korektné údaje.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Veríme, že ste správne a pravdivo vyplnili zápisný lístok a nebudeme musieť riešiť chyby.

  Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami aj Vaším dieťaťom. smiley