• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
      • Online stretnutie rodičov predškolákov k zápisu do 1. ročníka

       Naše spoločné online stretnutie sa uskutoční 7. 4. 2021 o 17:00 hod. Budeme sa rozprávať na tému školskej zrelosti.

       Všetci predškoláci navštevujúci našu MŠ, aj nahlásení záujemcovia dostanete email s odkazom na pripojenie.

       Pre rodičov, ktorí sa nestihli nahlásiť na naše online stretnutie a majú záujem zúčastniť sa, uverejňujeme nasledovný link, pomocou ktorého sa môžete k nám pridať.

     • Zápis detí do školy.
      • Zápis detí do školy.

       Vážení rodičia, vážime si Váš záujem o našu školu.

       Zápis sa uskutoční v termíne:

       od 12.apríla do 21. apríla 2021

       elektronickou formou, bez účasti detí.

       Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022 na našej ZŠ, vzhľadom na pandemickú situáciu bude tu zverejnený elektronický formulár - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

      • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021

       DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       od pondelka 15.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ na základe prehodnotenia informácií z celého tohto týždňa.

       • covid automatu-sme v III. stupni varovania /bordová zóna/,
       • výsledkov testovania rodičov v obci Častá,
       • informá
     • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021
     • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021
      • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021

       Vážení rodičia,

       je nám veľmi ľúto, že sme si školu spolu s vašimi deťmi užili len tak krátko, ale musíme rešpektovať nariadenia vlády a rozhodnutia ministra školstva platiace od 3.3.2021, ktoré hovoria o tom, že škola môže byť otvorená len pre deti 1. stupňa, ktorých obaja rodičia musia vykonávať prácu z pracoviska, napr. zdravotníci, policajti, zdravotné sestry, vojaci, pracovníci vodární, elektrární, učitelia MŠ a 1.stupňa ZŠ, pracovníci pošty, vodiči, strážne služby, predavačky, pracovníci vo výrobe a pod.

      • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       V pondelok 22.2.2021 otvárame brány našej školy pre žiakov 1. stupňa - obnovuje sa prezenčné vyučovanie1. stupňa ZŠ a ŠKD. Veríme, že je to nateraz konečné rozhodnutie. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

     • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie
     • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania
      • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania

       Vážení rodičia!

       Testovanie AG- testami prebehne v budove telocvične základnej školy v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 hod- 15:30 hod. Toto testovanie je určené len pre:

       • zamestnancov ZŠ s MŠ Častá
       • jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
       • a jedné
      • 2 % pre našu školu

       Vážení rodičia,

       tak, ako každý rok, si vás aj teraz dovoľujem v mene Rady rodičov osloviť so žiadosťou, či skôr prosbou o darovanie 2% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame od vás – rodičov, vraciame do školy v podobe zodpovedných investícií do vybavenia, techniky a v ostatnom pandemickom roku aj do dezinfekcie a ochranných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné aj po návrate detí do školy.

     • 2 % pre našu školu
     • Otvorenie škôl - január 2021
      • Otvorenie škôl - január 2021

       Milí rodičia,
       podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, sa naša škola nachádza v IV. stupni varovania, tzv. čiernej fáze COVID AUTOMATU spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Znamená to, že MŠ a ŠKD bude možné otvoriť iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“.
       Na základe týchto požiadaviek Vás žiadame o vyjadrenie, či Vaše zamestnanie spadá do kritickej infraštruktúry.

      • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

       Vážení rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ, milí žiaci,

       na základe úplne nových informácií, ktoré dnes ráno prezentoval minister školstva, má riaditeľ školy do 18.12.2020 (zajtra) zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!
     • Upozornenie!
      • Upozornenie!

       Milí rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ Častá,

       prosím upriamte Vašu pozornosť na anketu, ktorú sme dnes rozposlali cez Edupage. Týka sa spustenia prezenčného vzdelávania alebo zotrvania na dištančnom vzdelávaní. Prosím vyplňte ju. Deň ukončenia je streda 9.12.2020 do 12.00. Preštudujte si prosím pred Vaším rozhodnutím tieto dokumenty.

     • Oznam (k 12.10.2020)
      • Oznam (k 12.10.2020)

       ZMENY NA ÚSEKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

       1. Rozhodnutie ministra školstva slovenskej republiky - Bratislava 11. októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

       ROZHODNUTIE

       • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové
      • Aktuálne opatrenia k 12.10.2020

       Manuál pre základné, materské školy a školské kluby detí upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

     • Aktuálne opatrenia k 12.10.2020
      • Aktualizované pokyny organizácie výchovy a vzdelávania

       POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v základnej škole v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

       Upravené 14.9.2020

     • Aktualizované pokyny organizácie výchovy a vzdelávania
   • Partneri

    • Obec Častá
    • Obec Píla
    • Obec Doľany
   • Prihlásenie

   • Projekty
   • Zvonenia

    Streda 1. 2. 2023