• Novinky

     • Otvorenie školského roka 2022/23
      • Otvorenie školského roka 2022/23

      • V pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. pre žiakov 2.-9. ročníka v jednotlivých triedach cez školský rozhlas. Záver slávnostného otvorenia školského roka cca 8:30 hod. pre žiakov 2.-9. ročníka.

       Žiaci 1. ročníka prídu o 8:30. Pre prvákov sa po oficiálnej časti sa uskutoční pasovanie prvákov od 8:30 hod.

       V tento deň žiaci ešte nemajú obed a nefunguje ani ŠKD. 

       SVÄTÁ OMŠA BUDE O 8.40 HOD. V MIESTNOM KOSTOLE,

       SRDEČNE VÁS POZÝVAME.

       Školský rok sa začne bez závažnejších opatrení, zostáva jediná povinnosť a to pred nástupom podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti (elektronicky ako predtým cez Edupage) alebo vypísať tlačivo v papierovej forme (prístupné bude aj vo vestibule školy).

       Dobrovoľné samotestovanie: je možné využiť AG testy, ktoré boli žiakom distribuované na konci minulého školského roka. Žiaci prvého ročníka si môžu samotesty vyzdvihnúť v piatok 2. 9. 2022 od 8.00 -12.00 hod. vo vestibule u pani Hrdličkovej, alebo v prvý školský deň.

       Ďalšie pravidlá sú zhrnuté v dokumente "Zelená otvoreným školám

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       Prílohy:

        

       Organizácia vyučovania 5. 9. - 9. 9.2022

       Program slávnostného otvorenia školského roka 2022/23 v pondelok 5.9.2022

       Pre žiakov 1. ročníka

       Časový harmonogram:

       • o 8:30 hod. prosíme rodičov, aby aj so svojimi deťmi vošli do budovy školy a presunuli sa na chodbu na 1. poschodí, kde sa uskutoční privítanie prvákov, príhovor riaditeľa školy, pasovanie prvákov.

       Ďalší program:

       • Po ukončení pasovania presun detí s triednymi učiteľkami do tried – privítanie prvákov, budú poskytnuté informácie týkajúce sa prevádzky ŠKD (školský klub detí) a ŠJ (školská jedáleň) ako i ďalšej organizácie výchovy a vzdelávania ich detí.
       • Priniesť si školské tašky (na učebnice).

       Pre žiakov 2.- 9. ročníka

       • Príchod žiakov do školy v čase od 7:45-8:00 hod.
       • Žiaci sa v určenom čase postupne presunú a zhromaždia v jednotlivých triedach, základné informácie školy pre rodičov a žiakov 5. ročníka (prípadne novoprijatých žiakov do jednotlivých ročníkov) sú vo vestibule, (prezuvky v tento deň nie sú potrebné).

       Ďalší program:

       • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 – príhovor pána riaditeľa
       • Program s triednymi učiteľkami – žiaci budú informovaní o organizácii vyučovania od 6.9. do 9.9., ukončenie vyučovania cca 8:30 hod.
       • Zber prihlášok do ŠKD na 1. stupni – zisťovanie záujmu o ŠKD od 6.9.2022.

        

       Odchod žiakov domov v termíne 6.-7.9.2022:

       • Ukončenie vyučovania pre žiakov 1.-4. ročníka o 11:35 hod. Prosíme rodičov, ktorí si želajú, aby ich dieťa odišlo zo školy domov samostatne (bez sprievodu), poslali triednej učiteľke správu prostredníctvom Edupage.
       • Ak je dieťa v tento deň prihlásené do ŠKD, rodič si ho príde prevziať v dohodnutom termíne (podľa prihlášky).
       • Ranný ŠKD plánovaný od 7.9. 2022 (podľa záujmu).
       • Ukončenie vyučovania pre žiakov 5.-9. ročníka o 12:30 hod.

        

       Od. 8.9.2022 – vyučovanie podľa rozvrhu.

       • Prosíme všetkých rodičov, aby „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti“ poslali elektronicky (prostredníctvom Edupage), alebo vypísali tlačivo v papierovej forme – prístupné bude aj pri vchode do školy).