• Novinky

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Deutsch macht uns Spaβ :-)

       Na škole máme mnoho šikovných žiakov a žiačiek. Jedna z tých najšikovnejších (A.R.) sa zúčastnila 15. februára 2024 v Bratislave krajského kola olympiády v nemeckom jazyku.

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prebiehalo v Pezinku 17.1.2024 v budove Gymnázia.

       Z našej školy súťažili dvaja výhercovia školského kola v kategórii 1A Laura Tomašovičová a v kategórii 1B Jakub Lintner. Obaja boli úspešní a krásne 2.miesto v okesnom kole získala Laura Tomašovičová v kategórii 1A, žiačka 7.A triedy.

       Srdečne gratulujeme, tešíme sa z úspechov a prajeme našim šikovným žiakom veľa radosti pri ďalšom rozvíjaní jazykových zručností.

       Elena Bencová

     • 2% z daní pre našu školu
      • 2% z daní pre našu školu

      • Vážení rodičia a priatelia školy

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       Alebo si stiahnite tlačivo

      • Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

      • "Manches gelingt uns nur, weil wir auch fest daran glauben."

       Vo štvrtok, 18.01.2024 sa naši šikovní žiaci, ktorí postúpili zo školského kola zúčastnili okresného kola olympiády v nemeckom jazyku v Modre.

       V kategórií 1A sa umiestnili na:

       2. mieste:  A. Roedolf (VII.A)

       3. mieste:  S. Červencová (VII.B)

       Všetkým zúčastneným zo srdca gratulujeme a A. Roedolf želáme mnoho úspechov na blížiacom sa krajskom kole olympiády, ktoré sa bude konať 15.02.2024 v Bratislave.