• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • O anglický jazyk prejavujú naše deti stále rastúci záujem, čo nás teší. V tomto školskom roku sa Olympiády v anlickom jazyku zúčastnilo 66 žiakov v dvoch kategóriách 1A a 1B v dňoch 22. a 23.11.2023. Súťažili žiaci od 5. ročníka po 9.ročník. Písomná časť ich preverila v gramatike, slovnej zásobe, schopnosti porozumieť písanému textu a počúvanému textu. Tí, ktorí dosiahli viac ako 60 percent v teste, postúpili do vyššieho kola, kde boli pred komisiou preskúšaní v schopnosti komunikovať.

       Umiestnenie v kategórii 1A:

       1. Laura Tomašovičová 7.A
       2. Amy Roedolf 7.A
       3. Oliver Danihel 7.B

       A ďalších desať úspešných riešiteľov.

       Prekvapili nás vynikajúce výsledky žiaka z piateho ročníka Matiáška Danihela, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste, za o dva roky staršími víťazmi.

       Umiestnenie v kategórii 1B:

       1. Jakub Lindner 9.B
       2. Arnaud Roedolf 9.A
       3. Adam Gazdík 9.B a Charlotta Vitteková 9.A

       A ďalších jedenásť úspešných riešiteľov.

       Žiakom srdečne blahoželáme a výhercom „WE CROSS FINGERS TO OUR WINNERS!“ v okresnom kole súťaže.
       Prajeme deťom, aby ich učenie cudzích jazykov bavilo a aby to prinášalo nie len radosť ale úžitok im aj našej spoločnosti.

       Za školskú predmetovú komisiu
       Elena Bencová