• Novinky

     • Školský pohár SFZ žiačok
      • Školský pohár SFZ žiačok

      • Dňa 25. 4. 2024 sa uskutočnila okresná súťaž Školský pohár Slovenského futbalového zväzu žiačok okresu Pezinok. Súťaž prebiehala medzi školami: ZŠ s MŠ Častá, ZŠ Vajanského, Modra, ZŠ Komenského, Modra a ZŠ Kupeckého, Pezinok.
       Futbalový tím ZŠ s MŠ Častá pod vedením trénera PhDr. Branislava Vlčeka reprezentovali tieto žiačky:
       Veronika Tichá (5.A)
       Nelka Jakušová (6.A)
       Liana Pešková (6.A)
       Alexandra Vandáková (6.A)
       Z. P. (6.B)

       Umiestnenie bolo nasledovné:
       1.ZŠ Kupeckého, Pezinok
       2. ZŠ s MŠ Častá
       3.ZŠ Komenského, Modra
       4. ZŠ Vajanského, Modra

       Nášmu tímu srdečne blahoželáme k výbornému umiestneniu a prajeme veľa šťastia aj v ďalších športových súťažiach!

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Dňa 15. 4. 2024 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska. Na súťaži sa zúčastnilo 28 detí - v I.kategórii bolo prítomných 12 žiakov, v Il.kategórii 13 žiakov a v IIl.kategórii 3 žiačky. Porota si u súťažiacich všímala najmä ich schopnosť  zapamätať si text, dodržanie melódie (čistotu prevedenia), primeranosť tempa, silu hlasu a v neposlednom rade aj komunikáciu súťažiaceho  s publikom.
       Na základe vyššie spomenutých kritérií bolo umiestnenie žiakov nasledujúce:

       I.KATEGÓRIA
       1.M. P. (1.A)
       2.Emily Nitschneiderová (1.A)
       3.neudelené

       II.KATEGÓRIA:
       1.Veronika Tichá (5.A)
       2.Natália Podobeková (4.B)
       3.Dianka Šišuláková,Olívia Gríková (6.B)

       III.KATEGÓRIA:
       1.A. R. (7.A)
       2.Sofia Červencová (7.B)
       3.Terézia Tichá (7.B)

       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme, nech im to krásne spieva aj 16. mája 2024 v okresnom kole súťaže!

      • Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025

      • Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ Častá, Hlavná 293, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

           16. apríla 2024 (utorok) v čase od 14.00 – 17.00 hod.
       v budove základnej školy – prízemie – pavilón B (prístavba)
       Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov bude 10. apríla od 17.00 hod. v učebni ŠKD
       v prístavbe školy.

       Elektronická prihláška bude spustená do 14.apríla 2024. 

       (E-časenky - rezervácia termínu je možná až po potvrdení prihlášky školou a zadaní registračného kódu vygenerovaného po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky)

       Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente - Zapis 2024.pdf

     • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády
      • Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády

      • Vo štvrtok 21. 3. 2024 prebehlo okresné kolo Biblickej olympiády základných škôl v priestoroch Centra voľného času v Modre.
       Do súťaže, ktorej cieľom je spoznávanie Svätého písma, sa zapojila aj naša škola. Súťažilo sa v piatich súťažných kolách. Súťažné úlohy pre tento ročník boli vybrané z kníh Svätého písma: Kniha Genezis, Kniha proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spoločnou témou týchto vybraných kníh bola téma: Vytrvať vo viere.

       Našu školu reprezentovali Michal Slávik (V.A), Anna Pudmarčíková (VI.A) a Barbora Pudmarčíková (IX.B). Umiestnili sa na 3. mieste.

       Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne im blahoželáme.

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Deutsch macht uns Spaβ :-)

       Na škole máme mnoho šikovných žiakov a žiačiek. Jedna z tých najšikovnejších (A.R.) sa zúčastnila 15. februára 2024 v Bratislave krajského kola olympiády v nemeckom jazyku.

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prebiehalo v Pezinku 17.1.2024 v budove Gymnázia.

       Z našej školy súťažili dvaja výhercovia školského kola v kategórii 1A Laura Tomašovičová a v kategórii 1B Jakub Lintner. Obaja boli úspešní a krásne 2.miesto v okesnom kole získala Laura Tomašovičová v kategórii 1A, žiačka 7.A triedy.

       Srdečne gratulujeme, tešíme sa z úspechov a prajeme našim šikovným žiakom veľa radosti pri ďalšom rozvíjaní jazykových zručností.

       Elena Bencová

     • 2% z daní pre našu školu
      • 2% z daní pre našu školu

      • Vážení rodičia a priatelia školy

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       Alebo si stiahnite tlačivo

      • Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

      • "Manches gelingt uns nur, weil wir auch fest daran glauben."

       Vo štvrtok, 18.01.2024 sa naši šikovní žiaci, ktorí postúpili zo školského kola zúčastnili okresného kola olympiády v nemeckom jazyku v Modre.

       V kategórií 1A sa umiestnili na:

       2. mieste:  A. Roedolf (VII.A)

       3. mieste:  S. Červencová (VII.B)

       Všetkým zúčastneným zo srdca gratulujeme a A. Roedolf želáme mnoho úspechov na blížiacom sa krajskom kole olympiády, ktoré sa bude konať 15.02.2024 v Bratislave.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • O anglický jazyk prejavujú naše deti stále rastúci záujem, čo nás teší. V tomto školskom roku sa Olympiády v anlickom jazyku zúčastnilo 66 žiakov v dvoch kategóriách 1A a 1B v dňoch 22. a 23.11.2023. Súťažili žiaci od 5. ročníka po 9.ročník. Písomná časť ich preverila v gramatike, slovnej zásobe, schopnosti porozumieť písanému textu a počúvanému textu. Tí, ktorí dosiahli viac ako 60 percent v teste, postúpili do vyššieho kola, kde boli pred komisiou preskúšaní v schopnosti komunikovať.

       Umiestnenie v kategórii 1A:

       1. Laura Tomašovičová 7.A
       2. Amy Roedolf 7.A
       3. Oliver Danihel 7.B

       A ďalších desať úspešných riešiteľov.

       Prekvapili nás vynikajúce výsledky žiaka z piateho ročníka Matiáška Danihela, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste, za o dva roky staršími víťazmi.

       Umiestnenie v kategórii 1B:

       1. Jakub Lindner 9.B
       2. Arnaud Roedolf 9.A
       3. Adam Gazdík 9.B a Charlotta Vitteková 9.A

       A ďalších jedenásť úspešných riešiteľov.

       Žiakom srdečne blahoželáme a výhercom „WE CROSS FINGERS TO OUR WINNERS!“ v okresnom kole súťaže.
       Prajeme deťom, aby ich učenie cudzích jazykov bavilo a aby to prinášalo nie len radosť ale úžitok im aj našej spoločnosti.

       Za školskú predmetovú komisiu
       Elena Bencová

     • ibobor_logo
      • iBobor – medzinárodná informatická súťaž

      • Druhý novembrový týždeň sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBobor.
       iBobor je informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia.

       Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť:

       • logické a algoritmické myslenie: schopnosť logicky uvažovať, systematicky analyzovať informácie, vyvodzovať závery, riešiť úlohy prostredníctvom algoritmov,
       • informatické myslenie a riešenie problémov: schopnosť nezávisle porozumieť a hodnotiť informácie a ich relevanciu, identifikovať problémy, vyhľadať možnosti pre ich efektívne vyriešenie.

       Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo do súťaže 129 965 žiakov

       Z našej školy sa tento rok do súťaže zapojilo 90 žiakov z tretieho až deviateho ročníka. Z toho 31 bolo v súťaži úspešných riešiteľov. Sú to títo naši žiaci v jednotlivých kategóriách:

       • Drobci: 2.-3. ročník: Dubanová Zoja, Garabík Sebastian a Dubanová Zina
       • Bobríci: 4.-5. ročník: Novák Marek, Tichá Adela, Dominiková Gréta, Haršány Tomáš, Podhorná Karolína, Mlejová Olívia, Hrdličková Hana, Sečkár Pavol, Zittová Tereza, Dobrovodská Adela, Tichá Veronika, Pudmarčíková Júlia, Polčič Miroslav, Mlejová Sofia, Baxová Petra, Dobšovič Marek, Tatranský Michal, Šukaľ Tomáš, Pažitný Marek
       • Benjamíni: 6.-7. ročník: Pudmarčíková Anna, Tichá Terézia, Braniša Samuel, Hrdličková Lucia
       • Kadeti: 8.-9. ročník: Kováč Juraj, Pudmarčíková Barbora, Roedolf Arnaud, Capeková Lea, Lindner Jakub

       Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatných povzbudzujeme aby sa im darilo v ďalšom ročníku.

       Mgr. Filip Pudmarčík

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa 17. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnila súťaž Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Z 20 zúčastnených žiakov sa na prvých troch pozíciách umiestnili:
       1.miesto - Michal Svinčák (9.A)
       2.miesto - Adam Gazdík (9.B)
       3.miesto - Barbora Pudmarčíková (9.B)

       Úspešnými riešiteľmi boli taktiež Alex Braniša (9.B) a Vivien Vadovičová (9.A).

       Všetkým piatim žiakom srdečne blahoželáme a Michalovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole súťaže.

       Za komisiu OSJaL - Adriana Tichá

     • krúžok
      • Ponuka krúžkov v školskom roku 2023/24

      • Milí rodičia a žiaci, v školskom roku 2023/24 škola ponúka krúžkovú činnosť.

       Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

       Vzdelávacie poukazy prosím podpísať, odovzdať tr. učiteľom do 22.9.2023 a nahlásiť záujem o daný krúžok.

        

     • novy sk. rok
      • Začiatok školského roka 2023/2024

      • Riaditeľstvo základnej školy a Obecný úrad Častá ako zriaďovateľ, oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční 4.9.2023.

       POZOR !!! Milí rodičia a žiaci venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu: Nakoľko budú prebiehať realizačné práce – budovanie komunikačnej trasy, vjazd, a ostatné stavebno–rekonštrukčné práce, do odvolania

       príchod (aj odchod) do školy bude možný len cez AMFITEÁTER – z ulice Kíperská

       - prechod bude zabezpečený panelmi – vyznačený koridor, ktorý bráni prístupu do celého areálu amfiteátra, trasa ďalej pokračuje cez umelé ihrisko v areáli školy až po zadný vchod do hl. budovy školy.

       Prísny zákaz - vstupu do areálu školy aj amfiteátra na bicykloch, kolobežkách, pohybu v bezprostrednom okolí staveniska. Vstup na stavenisko zakázaný.

       Prosíme rešpektovať a dodržiavať pokyny a usmernenia na zabezpečenie plynulého a bezpečného príchodu a odchodu žiakov na zaistenie BOZP, viď pokyny nižšie

       Prosíme sledovať zmeny a obmedzenie dopravy – jednosmerná Kíperská ulica a zákaz státia –plynulý prechod áut bez parkovania, len vystúpenie detí!!! - vidˇ. schémy. Ďakujeme za odbornu pomoc, riešenie a realizáciu miestnej spoločnosti Signatech.

       HARMONOGRAM 4. septembra 2023

       • Od 7:50 – 8:00 hod
       • - príchod žiakov 3.-9.ročníka – zhromaždia sa v jednotlivých triedach hl. budova,
       • - príchod žiakov 2. a 1. ročníka – Farský dom
       • 8:00 hod - slávnostné otvorenie školského roka - slávnostný príhovor riaditeľa školy,
       • 8:50 - ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a odchod žiakov 2.-9. ročníka domov
       • 9:00 - Slávnostné pasovanie prvákov
       • 9:00 - sv. omša v Kostole sv. Imricha

       Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD sa začína 5.9.2023. (Ranný ŠKD až po zistení záujmu.)

       Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 5.9.2023 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka – PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE, ktorý žiaci odovzdajú v pondelok 4.9.2023 vedúcej ŠJ.

       Tešíme sa na vás.

       Organizácia vyučovania nasledujúce dni:

       5.- 6.9.2023

       – vyučovanie pre 1.-4. ročník – 8,00 – 11,35 hod. (4 vyučovacie hodiny s TU)

       – vyučovanie pre 5.-9. ročník – 8,00 – 12,35 hod. (5 vyučovacích hodín s TU)

       Od 7.9. 2023 – vyučovanie pre 1.-9. ročník prebieha podľa rozvrhu hodín.

       POKYNY NA ZAISTENIE BOZP V AREÁLI ŠKOLY PLATNÉ DO UKONČENIA STAVEBNÝCH PRÁC

       Právny základ:

       Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

       Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

       1. Všetky osoby prechádzajúce cez koridory musia byť ostražité a mať zvýšenú pozornosť. Zákaz pozerania do telefónov počas pohybu cez koridory!

       2. Prísny zákaz manipulácie s panelmi koridorov.

       3. Prísny zákaz preliezania panelov koridorov.

       4. Prísny zákaz vyliezania na lešenia, ohradenia a iné časti stavby, kde hrozí riziko pádu.

       5. Prísny zákaz vstupu na stavenisko a do rozostavaných časti stavby.

       6. Zákaz vstupu do ostatných priestorov amfiteátru z dôvodu rizika možného poškodenia zdravia, časti amfiteátra sú v havarijnom stave.

       7. Pohyb po koridoroch musí byť plynulý. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znemožňovať plynulý pohyb osôb po koridore a zároveň bezpečnú evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru. Pri obojsmernom pohybe po koridoroch sa spravidla pohybujú osoby po pravej strane.

       8. Zákaz vyliezania a manipulácie na uskladňovaný stavebný materiál v okolí stavby a na stavenisku.

       9. Všetci žiaci, rodičia, zamestnanci školy a osoby prítomné v škole, sú povinní dodržiavať pokyny na zaistenie BOZP počas celej doby ich platnosti až do odvolania. Porušenie pokynov sa považuje za porušenie právnych predpisov a disciplíny. Takéto porušenie môže byť sankcionované príslušnými spôsobmi.

       10. Všetci žiaci, rodičia, zamestnanci školy a osoby prítomné v škole sú povinní dodržiavať pokyny na zaistenie BOZP, ktoré boli vydané riaditeľom školy alebo stavbyvedúcim mimoriadne, na základe zaistenia opatrení pri vykonávaní mimoriadnych činností (napr. dočasné zatarasenie koridoru kvôli prístupu stavebnej techniky).

       11. Zákaz fajčenia v areáli školy, pri stavenisku a vo vytvorených koridoroch.

       12. Zákaz nosenia obuvi na opätku, šľapiek a podobnej obuvi. Prosíme rodičov žiakov o zabezpečenie pevnej obuvi žiakov (tenisky, topánky)